MONTESSORI DOMA IV.

29.02.2016 08:38

Vidím na dětech i na sobě samé, že to, co říká Čínské přísloví:

Slyším, ZAPOMÍNÁM,

Vidím, PAMATUJI SI,

Dělám, ROZUMÍM.

Je pro všechny bytosti to, co by měli zažít a prožít.

1.    Výchova dítěte v raném věku

1.1.Pohled Marie Montessori na malé dítě

Marie Montessori byla přesnou a citlivou pozorovatelkou dítěte. Každý dětský projev měl pro ni velkou cenu. Marie Montessori hluboce respektovala jedinečnost osobnosti každého dítěte, její vlastní schopnosti, zvláštnosti a síly rozvoje. Sama požadovala, aby byla každému dítěti dána možnost rozvíjet se podle vlastního rytmu vývoje a podle individuální doby rozvoje a růstu. Byla dojatá neuvěřitelným vlivem práce, kterou dítě vykonává především v prvních letech života, na vývoj. Měla velkou důvěru ve vnitřní sílu dítěte k vykonání takové práce, která je přiměřená jeho vlohám. Chápala, že dítě potřebuje při svém rozvoji pomoc dospělého a že je nutné mu ji poskytnout, ovšem v případě, že o ni požádá.

Její detailní pohled a postřehy o dětech, které ve svých knihách detailně popisuje, mě fascinují, byla to mimořádná žena. Věnovala se celý život dětem, pracovala s nimi, vytvářela úžasné pomůcky, které dětem usnadnili pochopení a přijmutí světa dospělých, a pomocí her a práce je vzdělávala, učila je správnému chování, jak si poradit v každé situaci, jak mít kolem sebe pohodu, klid, řád, pořádek, aby se cítili šťastní, byli spokojeni, i s tím málem, co tenkrát děti z nejchudších čtvrtí Itálie měli. Dětem věnovala vše, i přesto, že svůj vlastní osobní život neměla vůbec snadný, o jejího vlastního syna Mária se starala cizí rodina. Marie Montessori se teprve v čase dospívání Mária přiznává, v té době k nemanželskému dítěti a Maria si bere k sobě a snaží se mu vše vynahradit. On se poté stává jejím pokračovatelem.

Jí svěřené děti však vyrůstali v láskyplném prostředí školy, kde se děti pomocí základních principů Marie Montessori pedagogiky mohly naučit novým věcem se zaujetím sobě vlastním a stálým zájmem o nové a nové věci. Byla příkladem pro další pedagogy, kteří díky ní objevili školu hrou a ponaučení a laskavého přístupu. Hodně cestovala do USA, Holandska, Německa a všude se snažila otevřít nové a nové třídy s její pedagogikou a pomůckami. Otevřela dveře k novému přístupu ve školství, respektu k dětem, k lidské jedinečnosti, otevřenosti a vstřícnosti. Školství do té doby využívalo pouze memorování vět a pouček a učení se věcí nazpaměť.

Zpět