MONTESSORI DOMA VII.

29.04.2016 06:35

2.3. Koncentrace 

Marie Montessori pozorovala, že již malé děti jsou schopny velkého soustředění. Zjistila, že právě soustředění je podstatným předpokladem zdravého vývoje dítěte. Marie Montessori zjistila, že koncentrace dítěte je vyjadřována a opakována opakovaným jednáním z vlastní vůle a vlastního přání. Např. dítě myje stůl stále znovu a znovu, je omývám s vytrvalostí a odevzdáním, ačkoliv je již dávno čistý. Dítě tak v klidu sbírá zkušenosti v činném vztahu s věcmi, dosáhne dříve vnitřního uspokojení, které M. Montessori označuje jako psychickou rovnováhu. Na základě těchto zkušeností je dítě mnohem otevřenější pro sociální kontakty. Marie Montessori označila koncentraci jako fenomén polarizace pozornosti. Není to pro dítě k dosažení samozřejmě, ale je vázána na určité předpoklady a podmínky, které by měly být ze strany dospělých poznány a splněny. Ty úplně nejmenší děti nebývají někdy pochopeny správně, protože dospělý soudí podle svých vlastních měřítek, domnívá se, že je přáním dítěte dosáhnou na určité předměty a s láskou mu se vším pomáhá, zatímco dítě většinou podvědomě touží po svém rozvoji a chce se vše naučit nejlépe samo. Proto opovrhuje vším, čeho už dosáhlo a žádá to, co teprve musí objevit. Tak například dítě upřednostňuje oblékání před tím „být oblečeno“ – oblíbená věta „já sám, sama“. Dále upřednostňuje mytí před uspokojením z pocitu čistoty, tak je mu milejší postavit si malý dům než ho pouze vlastnit. Jeho vlastní rozvoj je jeho skutečným a téměř jediným 
potěšením. Vlastní rozvoj malého kojence se až do konce prvního roku života z velké části vyčerpává příjmem potravy, ale poté spočívá v poskytnutí možnosti uspořádané výstavby psychologických funkcí jeho organismu. Malé dítě chce ve většině případů koordinovat své záměrné činnosti – cvičit své svaly zvedáním, trénovat své oči odhadem vzdálenosti, cvičit svůj rozum a s ním spojené posuzování, posilovat svoji vůli tím, že samo rozhoduje o svých činnostech. Výchozím bodem pro dítě je skutečnost, že se něčemu naučilo. Když se něco naučí, začne cvičení opakovat a opakuje je velmi často se zjevným uspokojením. Líbí se mu provádění oné činnosti, protože tím rozvíjí 
své psychické aktivity.  
Zpět