MONTESSORI DOMA VIII.

30.04.2016 06:39

2.4. Připravené prostředí 

Vývoj dítěte probíhá vždy jenom v určitém prostředí, ve kterém se vyskytuje a které ho obklopuje. Předem připravené prostředí je podstatnou pomocí, kterou dítěti poskytuje dospělý (rodič, učitel). Nabídka připraveného prostředí se musí přizpůsobit vývojovým potřebám dítěte, či dětí. Okolí má být co nejjednodušší, příjemné a jasně strukturované, aby se v něm děti bez problémů orientovaly a mohly nabídky využívat v plném rozsahu. Nadmíra nabídky může dítě rozptylovat, stejně jako nedostatek nabídky, při kterém se dítě nudí. Opravdu hodně záleží na dobré míře, správném výběru předmětů a hlavně na tom, aby nabídky představovaly výzvu pro dané dítě, či děti nebo, aby provokovaly děti k činnosti. 
Činnost dětí musí být rozmanitá. V určitém věku není zvídavost dětí podmíněna znalostmi o tom, proč se provádí setí obilí, či sklizeň. Dítě se zajímá o realizaci jednoduchých činností a jejich výkon mu umožní dosáhnout krátkodobého cíle. Dítě potřebuje prostor pro svou činnost a podnikavost, potřebuje dostat příležitost, aby mohlo překonávat obtíže a získávat nové zkušenosti. Právě to mu přináší uspokojení a je pro něj pobídkou při hledání vlastní cesty. 
Všechny předměty či pomůcky mají mít v místnosti své pevné místo, aby děti věděly, kde věci vždy najdou. Pomůcky jsou na poličkách tak, aby je děti mohly podle svých možností samy (bez pomoci dospělých) vzít z místa a zase je na stejné místo položit. Vnější pořádek je pro dítě důležitým předpokladem k nalezení „pořádku vnitřního“. 
 25 
Dospělí dětem připravují pomůcky, které jim umožní procvičování praktických (všedních) činností, materiály rozvíjející všechny smysly a materiály, které rozvíjejí tvořivost dětí.  „Dospělý nabídne dětem pomoc při zacházení se zvolenými předměty jen 
na základě jejich přání. Pro dítě je vždy rozhodující činnost s materiálem a ne slovní výklad dospělého.“4  Všechny činnosti s materiálem od M. Montessori, které dítě s různými materiály získá, mu pomohou procvičovat postřeh, pozorování, koordinovat pohyby a dozvědět se něco o vzájemných vztazích a zákonitostech.  Připravené prostředí lze chápat jako klíč k okolnímu světu. Materiál M. Montessori dítě oslovuje v jeho celistvosti: hlavu, smysly, ruce, psychiku, prostě celé dětské tělo i ducha. K připravenému prostředí nepatří pouze materiál, který je v místnosti, kde se děti nachází, ale též osobní příklad dospělého, který má dítě na starosti a má na něj velký vliv. Dítěti je vzorem.   
Zpět