UČÍME SE SPOLEČNĚ - PRACOVNÍ LISTY, 3. ROČNÍK 2. POLOLETÍ

Vyprodáno
Kód produktu:STK709

Dostupnost:Na vyžádání

Počet kusů skadem:0

  • Záruka (měsíců): 24
99,00 Kč 119,00 Kč

Pracovní listy jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí. Publikace obsahuje dva díly, které na sebe navazují. Každému měsíci školního roku jsou přiřazeny dvě až tři skupinové práce, v nichž se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky a prvouky. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Některé skupinové práce jsou obohaceny i o cizí jazyky - angličtinu, francouzštinu a němčinu, děti si při plnění úkolů vyberou pouze ten cizí jazyk, kterému se učí.

Publikace "Učíme se společně ve 3. ročníku" volně navazuje na knihy "Učíme se společně v 1. ročníku" (obsahuje pouze jeden díl) a "Učíme se společně ve 2. ročníku" (obsahuje dva díly), ale mohou s ní pracovat i třeťáčci, kteří neměli tuto možnost v předcházejících dvou letech. Stačí jedna skupinová práce, aby děti pochopily její princip, a pak již učitel uvidí přínos této knihy.Děti se budou učit s nadšením, spolupracovat, komunikovat, ... a vyučující bude mít čas je pozorovat, individuálně se jim věnovat, ...< Zpět do nabídky