UČÍME SE SPOLEČNĚ - PRACOVNÍ LISTY 4. ROČNÍK - 1. POLOLETÍ

Vyprodáno
Akční nabídka


Kód produktu:STK710

Dostupnost:Skladem

Počet kusů skladem:1

  • Záruka (měsíců): 24
99,00 Kč 119,00 Kč
Publikace Učíme se společně ve 4. ročníku ZŠ navazuje na předcházející stejnojmenné publikace, je ovšem přizpůsobena rostoucím schopnostem a dovednostem školáků, obsahuje nejen pracovní listy již poněkud náročnější, ale i náměty na projektové vyučování.Publikace má dva díly, ve kterých se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Některé skupinové práce jsou obohaceny i o cizí jazyky - angličtinu, francouzštinu a němčinu, děti si při plnění úkolů vyberou pouze ten cizí jazyk, kterému se učí.Ve většině skupinových prací je využito skládání částí obrázku do tabulky podle určitého pravidla. Dětem ve skupince jsou předloženy na listech různě rozmístěné části obrázku, které žáci nejdříve vykreslují podle návodu - většinou podle výsledků příkladů (každému výsledku je přiřazena určitá barva), pak pečlivě vystřihnou i s pomocným údajem, pomocí kterého přiřazují část obrázku na správné místo do tabulky. Kartičky částí obrázku děti lepí do tabulky již bez pomocných údajů. Při bezchybném postupu se objeví celý obrázek.Publikace obsahuje listy, ve kterých žáci pracují s textem, hledají slova, která do něj nepatří, doplňují do textu chybějící údaje, slova z nápovědy. Na základě přečteného textu řeší úkoly, odpovídají na otázky, vybírají pravdivá tvrzení, cvičí se ve čtení s porozuměním, třídí pojmy, luští, pracují s chybou, ...Vzhledem k tomu, že řada cvičení je náročnější, žáci by měli mít možnost při jejich vypracování používat dětské knihy, učebnice, slovníky, odborné knihy, encyklopedie, internet, ...Jednotlivé skupinové práce jsou poměrně obsažné, zahrnují i náměty na projekty a další rozšiřující úkoly. Proto doporučuji jednu skupinovou práci rozdělit na více částí a věnovat se jí postupně delší dobu. Na plnění některých úkolů a pečlivé zpracování projektů se děti budou potřebovat předem připravit, nahlížet do encyklopedií, map, zjišťovat údaje na internetu.Cílem této pracovní učebnice je nejen usnadnit učitelům přípravu na vyučování, poskytnout určitou další inspiraci, ale hlavně zpestřit dětem jejich výuku ve škole.Publikace je úmyslně slepená tak, aby se listy z vazby dobře odtrhávaly. Takže by se měla kniha jakoby rozlepovat. Učiteli to velmi usnadní práci při přípravě na hodinu. Vybere si pouze určitou skupinovou práci nebo některé listy, pohodlně je vytrhne, rozdá žákům do skupinek a po vypracování např. vystaví na nástěnce, založí dětem do portfolií apod. Nejoptimálnější počet dětí ve skupině je tři až čtyři. Žáci se postupně učí rozdělit si role ve skupině, společně hledat řešení, pracovat, aniž by se neustále vyptávali učitele, spolupracovat tiše, se spolužáky se domlouvat šeptem, nebát se zeptat se kamaráda ve třídě na radu, být ochotný pomoci či poradit jinému spolužákovi, přijímat vzájemnou pomoc, naslouchat, být tolerantní ke slabšímu spolužákovi, získat odpovědnost za výborné splnění jim svěřeného úkolu, pracovat svým vlastním tempem, učí se sebekontrole, po třídě se pohybovat pomalu a neslyšně a samozřejmě pouze za určitým účelem - jít si pro potřebnou pomůcku, zalistovat si v encyklopedii, ...< Zpět do nabídky