PROJEKTOVÁ VÝUKA - VYUČOVÁNÍ - SEMINÁŘ

PROJEKTOVÁ VÝUKA - VYUČOVÁNÍ - SEMINÁŘ
Kód produktu: AD3656
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

PROJEKTOVÁ VÝUKA, VYUČOVÁNÍ

Děti musí mít smysluplnou a  propojovací metodu učení, která spojí všechny předměty v jeden.

Vyučovací projekty jsou velmi oblíbené, jelikož se děti nemusí sedět v lavicích, spolupracují společně s ostatními spolužáky, s rodinou, s občany z okolí, včetně dalších lidí v různých oblastí. 

Dětem připadá tato medota smysluplná a jelikož se jedná o využití své vlastní vnitřní motivace, na které závisí náš další rozvoj. Děti se dostávají hodně daleko, pokud je téma zaujme. hlavní motivací je dozvědět se něco více, předat své zkušenosti ostatním při konečném prezentování. Tato metoda poskztuje velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů. 

Každý projekt by měl být:

- promyšlený, organizovaný, cílený 

- má obsahovat praktickou i teoretickou část

- téma vyhovuje potřebám a zájmům dětí, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele

- komplexně ovliňuje osobnost žáka

- týmová spolupráce dětí

- obsahuje základní téma

- žák je odpovědný za vlastní účení

- žák pracuje samostatně, učitel je zde v roli pozorovatele, konzultanta, koordinátora a samozřejmě partnera

- projekt propojuje všechny oblasti, zkoumá problém z různých úhlů pohledu

- jedná se o praktické zaměření, směřuje k prožitkům a upotřebení v životě

- výsledný produkt posiluje smysl učení, nejdůležitější je průběh - procesu učení, zážitek zůstává součástí zkušeností

- propojuje spolužáky, školu se životem obce a širší společnost

Projektová metoda z výše uvedených důvodů posiluje motivací žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd. 

Dle provedených studií se zjistilo, že projektová výuka zůstává v myslích a zkušeností dítěte po celou dobu života (následně na něj dítě navazuje dalšími zkušenostmi - má na čem stavět a v čem pokračovat), kdežto frontální učení maximálně v 1%

 

V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte, prosím, na telefonním čísle 723 66 0000, nebo na obchod@theohry.cz