UMÍ VODA ZPÍVAT?

UMÍ VODA ZPÍVAT?
Kód produktu: AD2867
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

UMÍ VODA ZPÍVAT? 

 
POMŮCKY: skleničky na víno, voda
 
PRACOVNÍ POSTUP: 
 
Skleněnou harfu údajně poprvé sestavili kolem roku 1730 v jižním Německu. V polovině 18. století se začala být populární v celé Evropě a stala se běžným hudebním nástrojem. 
 
Naplníme skleničky vodou, každou do jiné výšky hladiny, seřadíme je podle výšky hladiny. Prstem namočeným ve vodě, přejíždíme po okrajích sklenic, ve kterých je méně vody - hluboké tony, následně po vysokých tonech.
 
Tření prstu o okraj skleničky vytváří chvění skleničky s vodou, od skleničky s vodou se rozechvívá vzduch. Můžeme vidět chvění vodní hladiny. Frekvence vlastních kmitů skleničky s vodou závisí na průměru skleničky, na tloušťce skleničky a množství vody ve skleničce.
 

Při přejíždění prstu po hraně skleničky dochází k rezonanci tenkého skla, která následně zvukové vlny ve vzduchu. Výška výsledného tónu je závislá na výšce hladiny, čím vyšší hladina, tím nižší tón.